dinsdag 31 augustus 2010

Cake!



Didn't make it myself but enjoyed it a lot!

Niet zelfgemaakt maar ik heb er van genoten!

{love}

maandag 30 augustus 2010

Change!



The time has come to change the livingroom. I Was so inspired by our trip to Sweden and Silke was too. I was walking around with vases, flowers, plants. Hanging up new lamps, removing chairs etc. and then Silke decided that she could also fit in the styling... hilarious!
{love it!}
Have a nice week!

Het is tijd om de woonkamer te veranderen. Ik was zo geinspireerd door onze vakantie in Zweden en Silke dus ook. Ik liep rond met vazen, bloemen, planten. Ik heb nieuwe lampen opgehangen, stoelen weggehaald enz. En toen besloot Silke dat zij ook heel goed in het nieuwe interieur paste... hilarisch!

Wens jullie een prettige week!

maandag 23 augustus 2010

Summersky...


Summertime and the living is easy...
We had such a great holiday. Spending so much time together, just the 3 of us, it was wonderful. When I'm in Sweden I see the clouds again. Lying on my back in the grass enjoying moments of being there. Pure happiness!